Polityka Prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Olearczyk-Porębska prowadząca działalność gospodarczą TRASHKI UPCYCLING Magdalena Olearczyk-Porębska w Woli Batorskiej pod adresem Wola Batorska 962, kontakt: tel. 691 759 285 e-mail magdalena.olearczyk@trashki.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów oraz subskrybentów newslettera. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji usług sprzedaży swoich produktów albo realizacji usługi subskrypcji newslettera. 
 3. Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane:
  1. za zgodą pobieraną w przypadku subskrypcji newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)),
  2. w celu złożenia i wykonywania zamówienia produktów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych prowadzoną działalnością (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 
 5. Podstawa przekazania danych – dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne w celu subskrypcji newslettera lub złożenia i realizacji zamówienia produktów.  
 6. Brak jest obowiązku prawnego podania danych osobowych, ich brak nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości subskrypcji newslettera lub złożenia i realizacji zamówienia produktów.  
 7. Administrator może przekazać dane pracownikom/zleceniobiorcom, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową. W takiej sytuacji Administrator zapewnia, że dane będą chronione w sposób wymagany prawem.
 8. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub nie dłużej niż jest to określone prawem, w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń. 
 9. Subskrybentowi newslettera lub klientowi przysługuje prawo do:
  1. żądania sprostowania (poprawienia) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do danych osobowych,
  2. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  3. wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu:
 • gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub
 • w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. 
 1. W zakresie przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG (Europejskie Obszar Gospodarczy). 

Polityka Plików Cookies

Co to są pliki Cookies? 

Pliki Cookies - ciasteczka - to maleńkie porcje plików zawierające unikatowe identyfikatory. Pozwalają nam i twojej przeglądarce internetowej orientować się co zostało już wyświetlone na ekranie. Wykorzystujemy je przede wszystkim do przechowywania dla Ciebie zawartości koszyka. Jeżeli umieścisz Trashkę w koszyku i odwiedzisz nas następnego dnia, ta sama Trashka będzie czekać w koszyku.

Polecamy lekturę HTTP Cookies na serwisie Wikipedia


Rezygnacja z Plików Cookies

Jeżeli chcesz, możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, tak aby nie przyjmowała plików Cookies. Zapoznaj się z ustawieniami popularnych przeglądarek.


Jakie Pliki Cookies wykorzystujemy?

Nazwa Cel Typ
Sesyjne / Zapisane na dłużej
_session_id
storefront
Pozwala serwisowi Trashki.pl na zapisanie informacji o Twojej sesji (linki wejściowe, strona startowa, itd...) Unique Token Sesyjne
_shopify_visit
storefront and checkout.shopify.com
Pozwala policzyć ilość wizyt w serwisie Trahski.pl None Wygasza po 30-tu minutach od ostatniej wizyty
_shopify_uniq
storefront and checkout.shopify.com
Pozwala policzyć ilość odwiedzin pojedynczego klienta w serwisie Trashki.pl None Wygasza każdego dnia o północy
cart
storefront
Zapamiętuje zawartość Twojego koszyka Unique token Zapisane przez dwa tygodnie
_secure_session_id
storefront
Zapamiętuje informację o sesji podczas płatności w kasie Unique token Sesyjne
storefront_digest
storefront
W przypadku zabezpieczenia sklepu hasłem, zapamiętuje czy dany użytkownik ma dostęp do sklepu (zalogował się wcześniej) Unique token Nie wygasa

Dodatkowe Cookies Nazwa Pochodzenie Cel
Sesyjne / Zapisane na dłużej
Google Analytics PREF Google Pozwala śledzić jakie strony zostały odwiedzone. Zapisany przez
bardzo krótki 
czas
PayPal Unikatowy dla każdego użytkownika PayPal Obsługa płatności Sesyjne